Fra Verdensmål til Forretningsmål

Verdensmålene må ikke kun blive tom salgssnak, men skal være styrende for virksomheden og afspejles i dens vision, værdier og produktionsprocesser.

Omsat rigtigt kan afsættet i verdensmålene blive et vigtigt – og måske afgørende – konkurrenceparameter, der adskiller jer fra konkurrenterne.

Vi vil i netværket arbejde med de 17 verdensmål, så de bliver operative og nærværende. Verdensmålene tænkes ind i jeres forretnings- og markedsføringsstrategier, og bliver brugt til at give jeres forretningsmodel og produktionsmetoder et serviceeftersyn. I netværket arbejder vi både med individuel rådgivning og sparring med alle virksomheder i fællesskab.

 

Lær at skabe værdi med FNs verdensmål

Ved at deltage i netværket får du analyseret og synliggjort, hvordan du kan arbejde med FNs verdensmål i din virksomhed på en professionel måde. Vigtigt er det at definere præcis hvilke verdensmål, der er relevante for den enkelte virksomhed at arbejde med. 70 % af kommunerne nævner bæredygtighed som en parameter i forbindelse med deres seneste budgetaftaler.

Derfor er det vigtigt at have både en verdensmåls politik og en grøn politik for at opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til at få det offentlige som kunde. Der er store vækstmuligheder i at arbejde bæredygtighed ind i virksomhedens strategi, kommunikation og hverdag.
Med COVID-19 er det rykket helt tæt på, og der skal tænkes anderledes på, hvordan vi arbejder og bruger ressourcer.

 

Kombiner COVID-19 erfaringerne med verdensmålene og skab vækst

Virksomhedsnetværkets faglige metode og arbejdsform vil være en vekselvirkning mellem faglige oplæg i netværkene – med afsæt i de deltagende virksomheders definerede behov og ønsker – individuel virksomhedssparring på individuelle udfordringer og vækstplaner, samt ekskursioner til relevante aktører i den offentlige sektor.

Dagsordenerne for netværksmøderne tilrettelægges i samarbejde med virksomhederne, så de afspejler ovennævnte – med fokus på at der skal være værdi og et fagligt udbytte for deltagerne.

Der vil være fem fælles moduler kombineret med individuel rådgivning samt netværksbesøg i virksomhederne. Forløbet arrangeres af Erhvervshus Midtjylland og gennemføres af Influenter A/S