Sådan kommer du i gang med at lave forretning i Europa

Genåbningen af samfundene efter første fase af pandemien har demonstreret, at genåbningen kun virkelig kan sætte gang i økonomierne, hvis den foregår koordineret og hvis de vigtigste eksportmarkeder genåbner i nogenlunde samme tempo.

 

Derfor skal du ind på markedet

Danske virksomheder er særdeles afhængige af adgang til eksportmarkeder, og langt de vigtigste findes i EU. Over halvdelen af den danske eksport går til EU-lande, og dertil kommer lande som Norge, Island og Schweiz, der er knyttet til EU’s indre marked. Handelen med EU-markeder har yderligere den fordel, at konkurrencen foregår på ens vilkår fordi adgangen til markederne er sikret og fordi konkurrenceparametrene i høj grad er ens på grund af fælles lovgivning og regler i EU.

 

Faglighed og praktik

Hvert kursus vil være informationstungt, men vil blive understøttet af et solidt og forståeligt materiale og samtidig vil der være afsat tid til en intensiv dialog mellem kursusleder og deltagere. Virksomhedsnetværkets faglige metode og arbejdsform vil være en vekselvirkning mellem faglige oplæg i netværkene – med afsæt i de deltagende virksomheders definerede behov og ønsker – individuel virksomhedssparring på individuelle udfordringer og vækstplaner, samt ekskursioner til relevante aktører i den offentlige sektor.

Forstå agendaen på det europæiske marked

Dagsordenerne for netværksmøderne tilrettelægges i samarbejde med virksomhederne, så de afspejler ovennævnte – med fokus på at der skal være værdi og et fagligt udbytte for deltagerne.
Forløbet vil strække sig over 5 workshops af hver tre timers varighed for minimum 6 virksomheder.

Når du har deltaget i vækstgruppen kan du:

  • Bedre agere på de europæiske eksportmarkeder og vil have kanaler nemt at søge ekstra information.
  • Så ved du: Hvordan reglerne i Det Indre Marked og i EU’s konkurrenceret fungerer og hvilke muligheder og begrænsninger, det giver.
  • Så har du fået: Et bedre grundlag for at handle i Det Indre Marked og at bedømme om der i EU er støtteordninger, som kan være til gavn for virksomhedens økonomi.
  • Så ved du hvordan du undgår: Hvordan du undgår unfair konkurrence og at blive diskrimineret imod, samtidig med at du vil vide, hvordan du selv bedst muligt udnytter at agere inden for EU’s regelværk.

 

Læs mere om denne vækstgruppe og hvordan du tilmelder dig her.