Med dette seminar bliver du klogere på nye, fleksible og effektive arbejdsgange vi lærte af krisen. Høst nye erfaringer ovenpå krisen i forhold til digitalisering, distancearbejde, nye mødeformer og andre fleksible løsninger.

 

Få konkrete her-og-nu-løsninger

Det var de færreste, som havde forestillet sig, at Covid-19 skulle danne basis for en ny måde at drive forretning på. Det meste af verden har imidlertid nærmest været sat på standby i næsten tre måneder, og det har tvunget de fleste virksomheder til at tænke anderledes og udføre arbejdet anderledes i kølvandet på sundhedskrisen. Nu hvor vi forhåbentlig er ovre det værste, bør alle virksomheder se og reevaluere deres virksomhed og forretningsmodel og gribe den innovation og de nye muligheder, som krisen har medført.

 

Stort behov for omstillingsparathed

På dette seminar får du indsigt i en række metoder og værktøjer til at arbejde bedst muligt sammen, så det er effektivt, bæredygtigt og sikkert – også på distancen. Refleksioner i forhold til digitalisering, fleksible løsninger, herunder distancearbejde og mødeformer, afhængighed mellem det offentlige og det private er emner som vil indgå i dette netværk, hvor vi skal hjælpe hinanden med at sætte to streger under facit. COVID 19 har i høj grad skubbet til et allerede eksisterende og stigende behov i virksomhederne for at øge digitaliseringsgraden. Et nødvendigt løft som skal forbedre bæredygtighed, distancearbejde og evnen til at begå sig på et mere globalt marked.

 

Netværk har aldrig været vigtigere

Virksomhedsnetværkets faglige metode og arbejdsform vil være en vekselvirkning mellem faglige oplæg i netværkene – med afsæt i de deltagende virksomheders definerede behov og ønsker – individuel virksomhedssparring på individuelle udfordringer og vækstplaner, samt ekskursioner til relevante aktører i den private og offentlige sektor, som allerede har gjort eller er i gang med den digitale omstilling. Dagsordenerne for netværksmøderne tilrettelægges i samarbejde med virksomhederne, så de afspejler ovennævnte med fokus på, at der skal være værdi og et fagligt udbytte for deltagerne.

Formålet med denne serie er, at man som virksomhedsleder i praksis får indsigt i og kompetencer i forhold til en række værktøjer i et digitalt perspektiv, som fremmer virksomhedernes værdi og navigationsevne i et forandret marked efter COVID-19.

 

Læs mere om denne vækstgruppe og hvordan du tilmelder dig her.